Ostronsnack i Frontview!

Frontview Magazine är en gratistidning om livet på älvstranden i Göteborg. Tidningen distribueras till hushåll och företag samt till över 200 utlämningsställen i området. Upplaga: 15.000 ex.

Här medverkade jag med ett reportage om Svenska ostron – havets juveler!

frontview magazine

https://issuu.com/frontviewmagazine/stacks/8f3065086f144d578a00d05a08e874a4